برچسب: حکایت ضحاک

ضحاک ماردوش

فرازمینی ها باستان در ایران (جمشید شاه و فرازمینی ها)

ضَحاک (اوستایی:اَژی دهاکه/AŽI DAHĀKA؛ ارمنی: اَدَهَک/Àdahak)[۱] از پادشاهاناسطورهای ایرانیان است. در شاهنامه پسر مرداس و فرمانروای دشت نیزه وراناست.

ضحاک ماردوش

حکایت ضحاک

پس زمینه ی ذهنی ای که از ضحاک در خاطر ایرانیان باستان باقی مانده بود، نهایت بیر حمی و قساوت پادشاهی ستمگر بود