برچسب: ختنه

والدین بچه‌های موفق

مشکلات خطرناک آلت تناسلی در پسرها

متاسفانه در حال حاضر تعداد قابل توجهی از نوزادان پسر که دارای بیضه نزول نکرده هستند، تشخیص داده نمی شوند و در کمال تعجب موقعی تشخیص داده می شود که پسر می خواهد به سربازی برود و توسط پزشک معاینه می شود.

ختنه کردن

اولی اینکه ختنه رو دین اختراع نکرده. ﺧَﺘﻨﻪ ﯾﺎ ﭘَﺮﺑﺮﺵ ﺑﻪ ﺑﺮﯾﺪﻥ ﻫﻤﻪ ﯾﺎ ﺑﺨﺸﯽ ﺍﺯ ﭘﯿﺶ ﭘﻮﺳﺖ ﺍﺯ ﺁﻟﺖ ﻣﺮﺩﯼ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺩﺍﺭﺩ