برچسب: داستان زیبا

کتابخوانی

داستان زیبای کودکانه ماهی طلایی

در یک دهکده کوچک، ماهیگیر فقیری زندگی می‌کرد که تنها دارایی او یک قایق کوچک و یک تور ماهیگیری بود. او هر روز صبح زود به دریا می‌رفت و تا شب به ماهیگیری می‌پرداخت، اما هرگز ماهی زیادی نمی‌گرفت.

دنیای تخیلی کتاب ها

داستان عبرت آموز

روزی، گوساله‌ای باید از جنگل بکری می‌گذشت تا به چراگاه برسد. گوساله‌ی بی‌فکری بود و راه پر پیچ و خم و پر فراز و نشیبی برای خود باز کرد.

کتاب کودک

یک داستان و هزار نکته

رییس جوان قبیله که نمی دانست چه جوابی بدهد می گوید : برای احتیاط بروید هیزم تهیه کنید. سپس به سازمان هواشناسی کشور زنگ می زند :

کتابخوانی

داستان کوتاه درباره قناعت

قناعت گنجی است بی پایان. فردی که قناعت داشته باشد با نانی و کاسه ی آبی هم زندگی را به خوبی و خوشی می گذراند ولی چنانچه فردی در زندگی حرص و زیاده خواهی داشته باشد، حتی با همه