برچسب: درد دندان

دندان

تغذیه بعد از عصب کشی

در صورتی که ریشه یک دندان عفونت کند، برای پیشگیری از انتشار آن باید سریعا تحت درمان قرار بگیرد. یکی از متداول ترین سوالاتی که در این زمینه از دندان پزشکان پرسیده می شود، تغذیه بعد از درمان ریشه یا عصب کشی است.

جلوگیری از دندان درد با طب سنتی

دندان درد و ۱۵ دلیل برای آن

دندان درد می‌تواند علت‌های زیاد و گاهی تعجب آوری، داشته باشد. دندان درد ممکن است باعث احساس دردی تیز و ضربان دار شود و کاملا روال زندگی شما را مختل کند. درد دندان می‌تواند