برچسب: دعا

دعا

اثرات دعا برای دیگران

وقتی برای کسی از ته قلب آرزوی موفقیت شادی و سلامتی می کنید، امواج نامرئی تفکرات و انرژی شما تشخیص نمی دهد که، این آرزو متوجه دیگریست! این موج نیکخواهی ابتدا خود شما را سرشار از ماهیت خویش می کند.

دعا

قدرت دعا

تحقق بزرگترین آرزوهای خودت را، برای دیگران هم دعا کن و همانقدر که مشتاقی به خواسته هایت برسی مشتاق باش که دیگران هم به خواسته هایشان برسند. همان طور که آسایش و خوشبختی خودت ر

طالع بینی رنگ شانس، روز اقبال، همراه مناسب

ارتباط چهار عنصر با فطرت افراد

کسانی که دارای فطرت آبی هستند برای تقویت نیروی درون خود با اقامه نماز و سجده های طولانی به راحتی می توانند چشم باطن خود را باز نمایند . متولدین تیر و آبان و اسفند دارای فطرت آبی هستند .

دعا

دعا شفا به شیوه هواوپونوپونو!

من خودم را به خاطر تمام خطاهایی که مرتکب شدم ، آگاهانه و ناآگاهانه ، در رابطه با همه مردم ، مکان ها ، واقعیت ها و موقعیت ها ، خود را از هرگونه گناه و شرم آزاد کردم ، زیرا نمی دانستم چگونه در آن لحظ

ارتفاع ابرها

دعای رفع ترس

برای دفع ترس و اضطراب و دلهره میتوان آیات چهل و پنجم و چهل و ششم سوره مبارکه الاسراء را که بکار بردن آنها خصوصا به جهت دفع ترس و اضطراب و دلهره و دلشوره و همچنین دفع دشمن بسیار موثر است قرائت نمود.

دعا

اصول دعا درمانی و نقش آن در زندگی

دعا و دعا درمانی در واقع عملکرد روحانی است که با متوجه کردن ذهن و قلب به سوی ذات اقدس پروردگار و پیامبر و یا ائمه اطهار انجام می گردد . دعا می تواند برای خود شخص یا به منظور شفاعت باشد.

دعا

توصیه هایی در مورد آداب چله نشینی

چلّه در لغت، چهل روزی است که درویشان و مرتاضان، برای ذکر و فکر و طاعت و عبادت و خلوت برمی گزینند. چله نشینی، معتکف شدن، برای انجام ریاضات و عبادات چهل روزه ، گوشه انزوا گرفتن ، ترک لذایذ دنیوی گفتن