برچسب: دعا

دعا

قدرت دعا

تحقق بزرگترین آرزوهای خودت را، برای دیگران هم دعا کن و همانقدر که مشتاقی به خواسته هایت برسی مشتاق باش که دیگران هم به خواسته هایشان برسند. همان طور که آسایش و خوشبختی خودت ر

طالع بینی رنگ شانس، روز اقبال، همراه مناسب

ارتباط چهار عنصر با فطرت افراد

کسانی که دارای فطرت آبی هستند برای تقویت نیروی درون خود با اقامه نماز و سجده های طولانی به راحتی می توانند چشم باطن خود را باز نمایند . متولدین تیر و آبان و اسفند دارای فطرت آبی هستند .

دعا

دعا شفا به شیوه هواوپونوپونو!

من خودم را به خاطر تمام خطاهایی که مرتکب شدم ، آگاهانه و ناآگاهانه ، در رابطه با همه مردم ، مکان ها ، واقعیت ها و موقعیت ها ، خود را از هرگونه گناه و شرم آزاد کردم ، زیرا نمی دانستم چگونه در آن لحظ

ارتفاع ابرها

دعای رفع ترس

برای دفع ترس و اضطراب و دلهره میتوان آیات چهل و پنجم و چهل و ششم سوره مبارکه الاسراء را که بکار بردن آنها خصوصا به جهت دفع ترس و اضطراب و دلهره و دلشوره و همچنین دفع دشمن بسیار موثر است قرائت نمود.

دعا

اصول دعا درمانی و نقش آن در زندگی

دعا و دعا درمانی در واقع عملکرد روحانی است که با متوجه کردن ذهن و قلب به سوی ذات اقدس پروردگار و پیامبر و یا ائمه اطهار انجام می گردد . دعا می تواند برای خود شخص یا به منظور شفاعت باشد.

دعا

توصیه هایی در مورد آداب چله نشینی

چلّه در لغت، چهل روزی است که درویشان و مرتاضان، برای ذکر و فکر و طاعت و عبادت و خلوت برمی گزینند. چله نشینی، معتکف شدن، برای انجام ریاضات و عبادات چهل روزه ، گوشه انزوا گرفتن ، ترک لذایذ دنیوی گفتن

اعجاز کلمه الله

دعا ،قدرتمنرترین نیروی کائنات

در قانون جذب ادعا می شود که اگر انسان به خواسته خود احساس مثبت دهد و آن را مورد تجسم و تصویرپردازی ذهنی قرار دهد کائنات همان خواسته را برایش ایجاد می کنند.

منبع نور زمین

چگونه می توان خدا را درک کرد

موحد هر پیشامدی را خیر می بیند و می داند دنیا دار امتحان و آزمایش است . او می داند همه ی فرامین الهی به نفع خود اوست . خدای غنی مطلق هیچ سودی از طاعت او نمی برد و هیچ ضرری