برچسب: رامسس

خدای خورشید

بازسازی سه بعدی مجسمه پادشاه مصر

وقتی سال گذشته یک مجسمه عظیم رونمایی شد فرعون Psammetika I مطبوعات در ماتاریا مشتاقانه از او به عنوان تصویری از رامسس بزرگ دوم ، یکی از معروف ترین حاکمان مصر باستان