برچسب: ربوده شده ی بیگانه

ربوده شده

ربوده شده گان

تصویری که دختر اهل چکسلواکی بیست سال پیش بعد از ربوده شدنش توسط فرازمینیها کشیده بود، تازه از آرشیو گ اِ پِ بیرون اومده.

موجودات فرازمینی

ربوده شده ی UFO هشدار می دهد که چرا ما هرگز نباید با فرازمینی ها تماس بگیریم

 یک ربوده شده ی بیگانه در مصاحبه ای که به صورت آنلاین به اشتراک گذاشته شد هشدار داده است که باید از فرازمینی های “شیطان”، اجتناب شود