برچسب: روابط عاشقانه

3 مشكل اساسی خانم ها در رابطه ی جنسی

شیوه های بازگرداندن رابطه جنسی به زندگی

رابطه  جنسی در روابط عاشقانه مفید است. این  امر میزان کورتیزول (ماده شیمیایی مربوط به تنش) را کاهش می دهد و اکسیتوسین (هورمون ایجاد پیوند) را در جریان خون منتشر می کند.