برچسب: زحل

حلقه هاي سياره زحل

سفینه ای عظیم متعلق به موجودات بیگانه در اطراف زحل!

جست و جو برای حیات فرازمینی از سالها پیش که نخستین فضانوردان به خارج از جو زمین رفتند تا کنون ادامه داشته اما هنوز هیچ منبعی به طور مشخص اعلام نکرده است که با بیگانگان فضایی ارتباط داشته با توانسته اند آنها را با چشم ببینند.