برچسب: زعفران

زعفران

بررسی ارزش غذایی و خواص چای زعفران

زعفران علاوه بر اینکه یکی از گیاهانی ست که رنگ و عطر و طعم بسیار مطلوبی دارد و همیشه در غذاهای ما ایرانیان جایگاه ویژه ای دارد می تواند به عنوان یک داروی گیاهی و نشیدنی نیز مورد استفاده قرار گیرد.