برچسب: «زنان ونوسی»

مردان عاشق زنان قوی هستند تا اینکه پسران زخمی را از آنها بیرون بکشند

بیشتر مردان زنان قوی را جذب می کنند. شخصی جرات می کند از دور به او نگاه کند و تصور می کند که در رختخواب چگونه است ، اما همه به نوعی هیجان زده می شوند. یک زن قوی اجازه

داد و بیداد همسر

اجتناب از بحث و مشاجره

در این گونه مواقع نفس عمیقی بکشید, سکوت کنید و سعی کنید افکار و احساسات طرف مقابل را درک کنید و سپس بگویید: “متاسفم که ناراحتت کردم”.

تفاوت‌های مغزی «مردان مریخی» و «زنان ونوسی»

دانشمندان بعد از بررسی مغز هزار زن و مرد به این نتیجه رسیده‌اند که چه بسا دو جنس بشر به راستی «مریخی» و «ونوسی» باشند، چرا که مغز این دو٬ دستکم در اتصالات عصبی متمایز است و «مداربندی» متفاوتی دارد.