برچسب: زندگی هوشمند

آدم‌فضایی‌های کارتونی در دنیای ما جایی دارند؟

شاید هر بار که یافته‌ای را مربوط به احتمال زندگی فرازمینی‌ها در رسانه‌ها بشنوید مو بر بدن‌تان سیخ شود، اما شانس وجود فرازمینی‌ها در حقیقت تا چه میزان بالاست؟

حیات بیگانه

آدم‌فضایی‌های کارتونی در دنیای ما جایی دارند؟

 اینکه در قمر یخ‌زده اروپا (قمر سیاره مشتری) یا انسلادوس (قمر سیاره زحل) آب جاری است یا احتمال زندگی میکروبی در سیاره‌های شبیه به زمین مانند تراپیست-۱ وجود دارد همیشه

علا ئم ربوده شدگان توسط بیگانگان

آیا بیگانگان ساکنان آینده زمین هستند؟

 برطبق یک نظریه، ممکن است UFOS توسط انسانهای پیشرفته هدایت میشوند که دارای تکنولوژی سفر در زمان هستند. این امکان وجود دارد که فرزندان آینده دور ما بر چشم انداز زمان و مکان تسلط یافته باشند.