پ پ

برچسب: سفر در زمان

‍ سفر در زمان ویمانا

متون کهن باستانی هندی مملو از اسرار می باشند، بطوریکه در برهه های زمانی مختلف بسیاری از دانشمندان و حتی سیاستمداران علاقه زیادی به مطالعه و تحقیق آنها نشان داده اند. .

اختلال در زمان

این دو زن با داشتن یک نقشه وارد کاخ می شوند زیرا کاخ بقدری بزرگ است که اگر نقشه نداشته باشید ممکن است راه را گم کنید

پارادوکس های زمان

یا یک دست بزرگ کیهانی مانع سفر ما به گذشته و تغییر آن می شود یا جهان های متعددی وجود دارد.

سوار بر اتوبوس زمان

 بر اساس تئوری های نسبیت اینشتین، زمان به اندازه ای که ما فکر می کنیم، ثابت و پایدار نیست. به عنوان انسان، ما با