پ پ

برچسب: سقوط یوفو در وارجینیا

سقوط یوفو در وارجینیا

سقوط یوفو در وارجینیا، برزیل ۱۹۹۶ سرباز و حیواناتی که قربانی این ماجرا شدند

 در شهر وارجینیا در برزیل یوفوهایی دیده شده و یکی سقوط کرد و در مورد آن بحث های زیادی پیش آمد . اما ماجرا به همان جا ختم نشد، روز بعد از حادثه سقوط...