برچسب: سومر باستان

عمرهای دراز سومریان

آنوناکی ها خدایان فرازمینی سومری ها!

قبلا به دنبال ردپای فرازمینی ها در تمدن ها باستانی آمریکا به نتایج ارزنده ای رسیدیم که دلالت بر وجود خدایان فرازمینی در تمدن های اینکاها، مایاها، و آزتک ها؛ داشتند.

عمرهای دراز سومریان

آنچه شما باید در مورد خط میخی بدانید

اعتقاد بر این است که این خط قدیمی ترین سیستم نوشتاری است که تا به امروز برای انسان شناخته شده است.خط میخی را می توان در بسیاری از لوح های رسی و سنگی یافت و منشا آن بین النهرین باستان است

روایت پیدایش نسل انسان توسط موجودات فضایی در کتیبه‌های سومر باستان!

بر اساس ترجمه آثار بر جای مانده از کتیبه‌های ۲۰ هزار ساله‌‌ی تمدن سومر باستان، پیدایش نسل انسان توسط موجودات فضایی صورت گرفته است!