برچسب: سیاره ی نپتون

نپتون

گرم شدن سریع نپتون با فعال کردن سفینه های فضایی مرتبط است

اخترشناسان از گرم شدن سریع قطب جنوبی سیاره نپتون که اخیرا توسط تلسکوپ های زمینی در شیلی و هاوایی شناسایی شده است، گیج و متحیر شده اند.