برچسب: شخصیت شناسی

این تست (آزمون شمنیسم) را انجام دهید و ویژگی های پنهان خود را کشف کنید

این تست (آزمون شمنیسم) را انجام دهید و ویژگی های پنهان خود را کشف کنید
حیوان قدرتمند خود را در این مسابقه کشف کنید و به دنیای جذاب نمادگرایی و ارتباط معنوی شیرجه بزنید.

تغییرات در شخصیت

تغییرات عمده در شخصیت بین ۳۵ تا ۴۰ سالگی روی می دهند. 

در این دوره  اکثر مشکلات سازگاریِ جوانی حل شده اند.

چشم رنگی ها

شخصیت شناسی از روی رنگ چشم

 گروهی می گویند رنگ چشم بر میزان دردی که فرد احساس می کند تاثیر دارد، احتمال ابتلای فرد به دیابت را تعیین می کند و سرعت ذهن را نشان می دهد.

شخصیت شناسی

شناخت افراد از روی شخصیت ظاهری

آیا ما به طور کلی در قضاوت شخصیت افراد ماهر هستیم؟ آیا می‌توانیم تنها با نگاه کردن (یا گوش دادن) بگوییم که این فرد، فردی بااعتماد به نفس، اجتماعی، خجالتی، مسئولیت پذیر، آرام، یا هر صفت دیگر است؟

خطوط اثر انگشت

خطوط اثر انگشت

راز و رمزهای زیادی در خطوط اثر انگشت نهفته است می خواهیم با روش های بررسی انواع این خطوط آشنا شویم این خطوط پرده از اسرار درونی صاحب اثر برمیدارند و به راحتی می توانید