برچسب: صرفه جویی در وقت

سفر در زمان

یافتن وقت بیشتر

در زمان کودکی در معرض این نگرانی قرار داشتم که زندگی ام در بزرگسالی چگونه خواهد بود. واضح بود که لبریز از ابزارهای صرفه جویی در وقت خواهم بود که باعث می شود کار چندانی برای انجام دادن نداشته باشم

برای حرف زدن با کسانی‌ که می‌شناسید وقت بگذارید

صرفه جویی در وقت و دسته بندی کارها

می توانید از طریق انجام همه ی کارهای مشابه در یک زمان مقدار زیادی در زمان صرفه جویی کنید. دسته بندی کارها بسیار مفیدتر و کم استرس تر است. برای مثال می توانید: