برچسب: غول ها

غول های سفید

غول قندهار

این واقعه در سال ۲۰۰۲ در بخش بیابانی افغانستان رخ داده . زمانی که یک جوخه از ارتش آمریکا ناپدید شد . برای اطلاع از اینکه چه اتفاقی افتاده گروه عملیات ویژه برای بررسی اعزام شد .

غول ها

‍ غول دو سر کاپ داوا ؛ سندی برای وجود غول ها در زمین

غول دو سر کاپ داوا زمانی بر روی زمین زندگی می کرده است! این ادعا را برخی مطرح می کنند که وجود بقایای مومیایی عجیب یک موجود را دال بر زندگی غول‌ها بر روی زمین می دانند.

سی هزار خدای پیش از یهوه

غول ها ساکنان گذشته و منزویان امروز

باورهای مردم سراسر جهان در این نکته کاملا اشتراک نظر دارند که در یک زمان باستانی تر نژادی از غولها بر زمین میزیستهاند که بخش عظیمی از این نژاد طی فجایع بزرگ به دست طبیعت بیرحم