برچسب: فرازمینی

کتاب رمز آلود سرافینیانوس، کتابی فرازمینی

در جهان اسرار زیادی وجود دارند که هنوز ناشناخته مانده اند. از اسرار مایاها و مصریان گرفته تا کتابهای دست نویس ناشناخته. یکی از این کتابها که شگفتی ساز شده و رازش هنوز سر به مهر مانده، کودکس سرافینیانوس است.

کتاب رمز آلود سرافینیانوس، کتابی فرازمینی

در جهان اسرار زیادی وجود دارند که هنوز ناشناخته مانده اند. از اسرار مایاها و مصریان گرفته تا کتابهای دست نویس ناشناخته. یکی از این کتابها که شگفتی ساز شده و رازش هنوز سر به مهر مانده،

اجنه و فرازمینی ها

ادعای دانشمند سابق ناسا درباره فرازمینی ها!

وجود یا عدم وجو موجودات هوشمند فرازمینی معمایی بوده که همواره ذهن های کنجکاو را درگیر خود کرده است. به عقیده بسیاری از افراد موجودات فضایی وجود دارند واز گذشته های دور همواره از زمین بازدید کرده اند،

چینی ها و برنامه ساخت بزرگترین تلسکوپ رادیویی دنیا برای ردیابی حیات فرازمینی

چینی ها قصد دارند در آینده بزرگترین تلسکوپ رادیویی قابل جهت دهی دنیا را برای ردیابی حیات فرا زمینی،