برچسب: فرشته نگهبان

فرشتگان

فرشتگان شفا بخش

فرشتگان شفا بخش معماران ارشد سازه هایی زیبا از ارتعاش و نور هستند. سلسله مراتب انها شامل فرشتگان اعظم یا فرشتگان مقرب است که تقریبا در تمامی مذاهب شناخته شده و مورد تایید هستند.

فرشته

نامه به فرشتگان

یه نامه ی بسیار مودبانه به فرشته  بنویسین و درخواستی که دارین رو توی نامه مطرح کنین.

فرشته

فرشته مخصوص زنان

نور این فرشته معمولا به رنگ آبی خیلی کمرنگ مایل به سفید است.  او فرشته مخصوص دختران و زنان است و طبع و لطافت زنانه دارد. 

فرشته

 بهبود عشق و رابطه با فرشتگان

 هرگاه که شکست ، تضاد و برخورد و سوتفاهم در روابط شما پیش آید ، فرشتگان می توانند در بهبود قلب و زندگی تان به شما یاری برسانند . 

عدد شناسی

عدد ۵-۵-۵

تاریخ کد بیداری ۵-۵-۵ را نشان می دهد. ۵-۵- (۲ + ۲ + ۰ + ۱ = ۵)  از نظر تعداد فرشته ها ۵۵۵ بیانگر انرژی تغییر است.

فرشتگان

فرشته گابریل

 ای فرشته متعالی از شما صمیمانه سپاسگذارم که ما و متعلقات مان را درحفاظی از نور بنفش رنگ الهی جای می دهید .

فرشتگان

 فرشته نگهبان منادل 

ِمنادل (مِ نا دل): منادل یکی از هفتاد و دو 

شیمهامپرز  است ، گروهی از فرشتگان که نامهای مختلف خدا را بر دوش  خود دارند

فرشتگان

فرشتگان نگهبان

 در مقایسه با فرشته های نگهبان، فرشته های مقرب، بسیار بزرگ و قوی هستند و صدایی بلند دارند، اما بسیار مهربان هستند.

ونوس. آفرودیته

فرشتگان در قالب انسان

فرشتگان همواره به شکلی قابل پذیرش و به بهترین وجه بر شما ظاهر می شوند. بعضی موارد آن ها به شکل انسان بر افراد ظاهر شده اند تا کمک کنند،