برچسب: فرشته نگهبان

معنی عدد ۱۴۰۰

اگر می خواهید بدانید که شماره فرشته شما به چه معناست ، پس در جای مناسب قرار دارید.

عدد هفت

راز اعداد متوالی

اعداد فرشته متوالی یا همان اعداد تکراری ، تکرار یک عدد خاص هستند که شما مرتباً آنها را مشاهده می کنید ، تا جایی که از اهمیت برخوردار می شوند. اعداد معمولاً در گروه های دو ، سه یا چهار نفره مانند ۱۱ ،۲۲۲ ،۳۳۳۳ ظاهر میشوند

آسمان شب

راهنمایی روزانه فرشتگان – به زیبایی ها توجه کنید

زیبایی را در زمینه احساسات, هنگامی که به شما محبت می کنند و اجرای نمایشنامه عاشقانه را تماشا کنید و در بعد روحی, هنگامی که حضور آسمانی و دائمی ما را در کنار خود احساس می کنید, ببینید.

ذهن

راهنمایی روزانه فرشتگان – به اندیشه هایتان ایمان داشته باشید

منبع انرژی شما خدای درونتان است و این نیرو همواره در دسترس است تا هرگاه که به حمایت احتیاج داشته باشید, حال و هوایتان را ارتقا دهد.

عدد شناسی

فرشتگان زمینی – تجلی فرشتگان

ممکن است فرشته ای را به شکل انسان دیده باشید که پیام آرامش بخشی به شما داد یا رفتاری قهرمانانه انجام داده باشد.

فرشتگان

فرشتگان مقرب

در سلسله مراتب خلقت, فرشتگان مقرب در مراتب بالاتری از دیگر فرشتگان قرار گرفته اند و نسبت به بقیه تکامل یافته تر هستند.

فرشته‌

آشنایی با فرشتگان

شما هم اکنون فرشته نگهبانی در کنار خود دارید, این فرشتگان موجوداتی ناب از نور الهی هستید که کاملا قابل اطمینان بوده و می خواهند در تمامی جنبه های زندگیتان شما را یاری کنند, کلمه فرشته در لاتین