برچسب: فرشته نگهبان

فرشتگان

فرشتگان وجود دارند

برای اینکه حمایت فرشته ها رو داشته باشیم باید با تقاضا از خداوند یا درخواست مستقیم از فرشته ها و همینطور تصور احاطه شدن با تعداد زیادی از آنها از فرشته ها درخواست کمک کنیم. به همین سادگی.

فرشته

دعا و مناجات با فرشتگان

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻟﻔﻆ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﯼ ﻭ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰﺍﻧﯿﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺫﻫﻨﯽ ﺍﺳﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ

ساعت جفت

معنی عدد ساعت ۲۱:۱۲

هنگامی که این ساعت را به طور مکرر مشاهده می کنید ، می توانید یک میل ناگهانی برای شروع رابطه با کسی را تجربه کنید یا از اینکه بخواهید با کسی وارد رابطه شوید ترس داشته باشید زیرا فکر می کنید این کار درست نخواهد شد.

فرشته

معانی نشانه های فرشتگان

پرها قویترین نشانه ی فرشتگان هستند!
فرشتگان نشانه هایی به ما نشان میدهند تا بدانیم که آنها و پیام آنها واقعی اند.

اعداد

 معنی عدد ساعت ۱۳:۳۱

آیا ساعتها قبل با این ساعت رند معکوس روبرو شده اید؟ این ساعت ها کاملاً خاص هستند و اهمیت دقیق دارند. این شما هستید که باید به دنبال آنها باشید تا به شما کمک کنند زندگی خود را دوباره متمرکز کنید ،

فرشته

معنی عدد فرشته ۱۴۴

اگر به دنبال معنی شماره ۱۴۴ هستید ،و اخیراً آن را همه جا می بینید این پست مناسب شماست

عدد تقدیرتون چنده؟

معنی عدد فرشته ۱۲۳۴

صحبت در مورد اعداد فرشته همیشه جالب است. به خصوص جالب است بدانید که هر عدد معنی و نماد خاص خود را دارد.

حقیقت از روزن روش

معنی عدد ساعت ۱۱:۱۶

اخیراً متوجه شده اید که ساعت ۱۱:۱۶ را اغلب می بینید و از خود می پرسید که احتمالاً معنای آن چیست. باید بدانید که این فقط یک تصادف نیست. حتی اگر به نظر می رسد یک ساعت ساده از ساعت است ،

سفر در زمان

 معنی عدد ساعت ۱۱:۱۲

ساعت های آینه ممکن است در لحظه های تأمل یا حتی بدون هیچ دلیلی برای ما نمایان شوند. بعضی اوقات این ساعت ها را در کل روز یا در یک بازه زمانی مشخص تماشا می کنیم. وقتی این همزمانی ها

معنی عدد ساعت ۱۵:۵۵

اینجا معنای ۱۵:۵۵ را پیدا خواهید کرد! نمی توان انکار کرد که اعداد یک زبان جهانی هستند. جهان از آنها برای برقراری ارتباط با ما استفاده میکند بنابراین وقتی خودتان یک ساعت رند می بینید بیش از هر چیز اشتباه نکنید