برچسب: فرشتگان نگهبان

سخن گفتن با فرشته شخص دیگر

بدون هیچ قضاوتی در کنارتان حضور دارند و شما را می بینند که چگونه تصمیم های نادرستی می گیرید، با دیگران نزاع می کنید و بعضی زوایای زندگیتان را خراب می کنید.

فرشته

خصوصیات فرشته روز یکشنبه

ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺪﺍﻓﻊ ﺗﻤﺎﻡ ﭘﺎﮐﯽﻫﺎ، ﻣﯿﮑﺎﯾﯿﻞ ﻣﻈﻬﺮ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺷﺠﺎﻋﺖ ﺍﺳﺖ. ﺍﻭ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﻌﺠﺰﻩﺁﺳﺎﯾﯽ، ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﻭ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﺍﺯ ﺟﺴﻢ ﻣﺎ ﻭ ﺗﻤﺎﻡ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺩﻭﺳﺘﺸﺎﻥ ﺩﺍﺭﯾﻢ،

فرشته

دعا بر فرشته نگهبان

 فرشته مقدس خداوند ، به من الهام بخش ؛فرشته مقدس خداوند ، مرا محافظت کن ؛

فرشتگان

یاری از فرشتگان

ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺍﯼ ﮐﻪ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﻣﯿﺸﻮﺩ،ﺣﺎﻟﺖ ﺗﺨﺼﺼﯽ ﻧﺪﺍﺭﺩ، ﺍﻣﺎ ﺍﻣﯿﺪﻭﺍﺭﯾﻢ ﺗﻮﺍﻧﺴﺘﻪ باشیم پیام مهم فرشتگان را به شما عزیزان برسانیم.

فرشتگان

فرشتگان قانون جذب

من راگوئل را صدا می زنم تا اکنون با من باشد. لطفا قلب مرا برای همه اطرافیانم و برای همه کسانی که ملاقات کرده ام، از عشق پر کن. اجازه بده تا من از قلبهای حساس درون مان قدردانی کنم و قلب مرا در درون این فرایند بگشا.

فرشتگان

قانون جذب فرشتگان

✍هر چى بیشتر فرشتگان را به  زندگیمان فرا بخوانیم، زندگیمان آمادگی بیشتری برای بازتاب درخششهای بهشتی می یابد.

فرشته

ارتباط با فرشتگان

بعد از اینکه از فرشتگان درخواست کمک کردید فوراً میتوانید کمک بگیرید چون آنها فوراً وارد عمل میشوند، به یکی از صورت های زیر:

اعداد

ساعت معکوس ۳:۳۰

لوویا، فرشته‌ای است که نشان‌دهندهٔ بازگشت احساسات عاشقانه یا دوستانهٔ شخص است و همچنین نشانهٔ پیش‌ذهنیت اوست.

فرشتگان

اسامی فرشتگان

گاهی پیامها از طریق فرشتگان به ما القا میشود فرشتگان هرگز پیامی منفی برای شما نمیفرستند اگر نیازمند کمک و...