برچسب: فرشتگان نگهبان

فرشتگان

آشنایی بیشتر با فرشته ها

ﺍﺯ ﺁﻧﺠﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺁﺭﯾﻞ ﺑﺮ ﻃﺒﯿﻌﺖ ﻭ ﻣﺤﯿﻂ ﻧﻈﺎﺭﺕ ﺩﺍﺭﺩ، ﺧﺼﻮﺻﯿﺎﺕ ﻣﺸﺎﺑﻬﯽ ﺑﺎ ﭘﺮﯾﺎﻥ ﺩﺍﺭﺩ. ﺍﻭ ﻣﺤﺒﻮﺏ ﻭﻟﯽ ﻗﺪﺭﺗﻤﻨﺪ ﺍﺳﺖ ﺩﺭ ﻗﺪﺭﺕ ﻭ ﺯﯾﺒﺎﯾﯽ ﺯﻧﺎﻧﻪ ﺍﺳﺖ ﻭ ﺩﺭ ﺗﻮﺍﻧﺎﯾﯽ ﺍﺵ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﺮآﻭﺭﺩﻥ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ، ﺟﺎﺩﻭﯾﯽ. ﺁﺭﯾﻞ ﮐﻤﮏ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ

چاکرا

آموزش تخصصی فرشتگان

دیدن یک پروانه می تواند نشانه ای از سوی فرشته ات باشد که تغییر و تحول مثبت را نشان می دهد درست مانند دگردیسی یک کرم که بصورت پروانه ای زیبا در می آید و پرواز می کند.

فرشته

فال فرشتگان

گاهی پیامها از طریق فرشتگان به ما القا میشود فرشتگان هرگز پیامی منفی برای شما نمیفرستند اگر نیازمند کمک و یاری فرشتگان هستید و سئوالی دارید لحظه ای چشم خویش را ببیندید و سپس ذهن

فرشتگان

فرشتگان وجود دارند

برای اینکه حمایت فرشته ها رو داشته باشیم باید با تقاضا از خداوند یا درخواست مستقیم از فرشته ها و همینطور تصور احاطه شدن با تعداد زیادی از آنها از فرشته ها درخواست کمک کنیم. به همین سادگی.

فرشته

دعا و مناجات با فرشتگان

ﻻﺯﻡ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺍﺯ ﻟﻔﻆ ﻫﺎﯼ ﺧﺎﺹ ﻭ ﺍﺳﺘﻌﺎﺭﯼ ﻭ ﺧﯿﺎﻟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﻨﯿﺪ ﺗﺎ ﻓﺮﺷﺘﮕﺎﻥ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻧﮕﯿﺰﺍﻧﯿﺪ. ﺗﻨﻬﺎ ﭼﯿﺰﯼ ﮐﻪ ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ ﺍﯾﻦ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺫﻫﻨﯽ ﺍﺳﻢ ﻓﺮﺷﺘﻪ ﻣﻮﺭﺩ ﻧﻈﺮ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﯼ ﮐﻤﮏ ﺑﻪ ﺣﻞ ﻫﺮ ﻣﺸﮑﻞ

اعداد

معنی عدد ساعت ۲۰:۲۰

دیدن ساعت ۲۰:۲۰ شما را ترغیب می کند که آرام باشید و اجازه دهید سرنوشت نقش خود را بازی کند.

اعداد

معنی عدد ساعت ۲۱:۱۲

هنگامی که این ساعت را به طور مکرر مشاهده می کنید ، می توانید یک میل ناگهانی برای شروع رابطه با کسی را تجربه کنید یا از اینکه بخواهید با کسی وارد رابطه شوید ترس داشته باشید زیرا فکر می کنید این کار درست نخواهد شد.

فرشته

معانی نشانه های فرشتگان

پرها قویترین نشانه ی فرشتگان هستند!
فرشتگان نشانه هایی به ما نشان میدهند تا بدانیم که آنها و پیام آنها واقعی اند.

ساعت سه گانه

ساعت های معکوس

معنی اعداد و ساعت های رند معکوس ( ساعت های آینه – ساعت های جفت معکوس- اعداد جفت معکوس ) ۰۱:۱۰ ۰۲:۲۰...

سفر در زمان

ساعت های سه گانه

در اینجا معانی ساعت های سه گانه آورده شده است. ساعت های سه گانه برای ضمیر ناخودآگاه بسیار مهم هستند و وقتی با این نوع همزمانی روبرو می شویم می تواند احساسات مختلفی را به ما منتقل کند.