پ پ

برچسب: فضا

انتهای تاریکی

بزرگترین فضای خالی در هستی، وجود چنین فضایی یکی از نقض کنندگان بیگ بنگ است، چراکه همریختی شکل کلی فضا را زیر سوال برده است.

هفت حقیقت ترسناک فضا

فضا یکی از ترسناک ترین مکان ها در جهان است. برای اثبات این قضیه حقایق زیادی وجود دارد، به عنوان مثال از ستاره هایی که زندگی را با مکیدن ستاره ی مجاور خود از آن می گیرند،

نگاهی به تلسکوپ فضایی چاندرا و رونمایی از جهان مشاهده‌ناپذیر

رصدخانه‌ی پرتو ایکس چاندرا یکی از تلسکوپ‌های ناسا است که به رصد سیاه‌چاله‌ها، کوازارها، ابرنواخترها و موارد مشابه، یعنی همه‌ی چشمه‌ها و منابع پرانرژی در جهان می‌پردازد. پس از گذشت بیش از یک دهه...