برچسب: قانون جذب

نوشتن

تکنیک ۵*۵۵

یه تکنیکی از حدود یه سال پیش توسط یک سری از مدرسین خارجی قانون جذب رواج پیدا کرده 

اونم اسمش تکنیک ۵۵*۵ هستش 

پول

تکنیک جذب پول

 ۱٫ هرچقدر بیشتر به پول “نیاز ” داشته باشید پول را دفع خواهید کرد. هرچقدر بیشتر برای پول “تلاش کنید” یا “سگ دو” بزنید یا منتظر آمدنش باشید، دیرتر به آن میرسید زیرا با این کارها فرکانس نبود پول را ارسال میکنید.

قانون جذب بارداری در ۴ مرحله طلایی

کیا با قانون جذب بچه دار شدن؟ قانون جذب بارداری یا بارداری سالم با قانون جذب یکی از موضوعاتی است که در حال حاضر خیلی مورد توجه قرار گرفته است.

قانون جذب

قانون جذب کائنات برای رسیدن به خواسته های درونی و بیرونی

 هر چیز به دلیلی رخ می دهد . برای هر علتی معلولی هست ، و برای هر معلولی علت یا علت های بخصوصی وجود دارد ، چه از آنها اطلاع داشته باشید چه نداشته باشید . چیزی به اسم اتفاق وجود ندارد .

قانون جذب

قانون جذب ثروت

قانون جذب، قانونی جاری بر زندگی تمام کائنات است. آشنایی و درک قانون جذب شما را به سمت رسیدن به آرزوهای خویش سوق می دهد، حال آنکه بسیاری از ما آن را نمی شناسیم و یا به درستی درک نمی کنیم.

قانون جذب

چگونه خواسته های خود را با قانون ارتعاش آشکار کنید

قانون ارتعاش یکی از قوانین اولیه جهان هستی است ، در صورتی که بدانید چطور برای خواسته ها و اهدافتان ارتعاش مثبت به کائنات بفرستید ، در مسیر درست برای رسیدن به اهدافتان قرار خواهید گرفت. 

زندگی

قوانین طبیعت

قانون پذیرش: یعنی بدانیم قدم و مرحله اول هشیاری حضور تسلیم و پذیرش است.

زندگی

راز جذب ثروت و شادی

ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﯾﮑﯽ ﺍﺯ ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺣﺎﻟﺘﻬﺎﯼ ﺍﺣﺴﺎﺳﯽ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﻤﺎ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻧﯿﺪ ﺗﺠﺮﺑﻪ ﮐﻨﯿﺪ. ﻭﻗﺘﯽ ﺷﻤﺎ ﺷﮑﺮﮔﺰﺍﺭﯼ ﺭﺍ ﺗﺮﻭﯾﺞ ﮐﻨﯿﺪ،ﻗﺎﺩﺭ ﺧﻮﺍﻫﯿﺪ ﺑﻮﺩ ﺷﺎﺩﯼ ﻭ ﺭﺿﺎﯾﺖ ﻭﺍﻗﻌﯽ ﺭﺍ ﺍﺣﺴﺎﺱ ﮐﻨﯿﺪ،ﻣﻬﻢ ﻧﯿﺴﺖ ﺩﺭ ﺯﻧﺪﮔﯽ ﭼﻪ ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﺩﺍﺭﯾﺪ ﯾﺎ ﻧﺪﺍﺭﯾﺪ.

قانون جذب

قانون جذب

ﮐﻤﺘﺮ ﮐﺴﯽ ﺭﺍ ﻣﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﭘﯿﺪﺍ ﮐﺮﺩ ﮐﻪ ﺍﺯ ﺛﺮﻭﺗﻤﻨﺪ ﺷﺪﻥ ﺧﻮﺷﺶ ﻧﯿﺎﯾﺪ. ﺯﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺟﺬﺏ ﺑﺮﺍﯼ ﺍﻭﻟﯿﻦ ﺑﺎﺭ ﻣﻄﺮﺡ ﺷﺪ ﻭ ﻣﯿﻠﯿﻮﻧﺮﻫﺎﯼ ﻣﻮﻓﻖ ﭘﺮﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﺭﺍﺯ ﺑﺰﺭﮒ ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻨﺪ، ﻫﺮﮐﺲ ﻭﺳﻮﺳﻪ ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﯾﮏ ﺑﺎﺭ ﻫﻢ ﺷﺪﻩ

قانون جذب

قانون جذب چیست و چگونه می توانیم از آن نتیجه بگیریم؟

در این قانون، با صرف نظر کردن از سن، ملیت یا اعتقاد مذهبی، همه ما مستعد قوانینی هستیم که حاکم بر جهان است، از جمله قانون جذب! این قانون جذب است که از قدرت ذهن استفاده می کند تا آنچه را که در افکار ما وجود دارد را به واقعیت تبدیل کند.