برچسب: قانون جذب

ذهن

ویژگی های جملات تاکیدی

امروز می خوام درمورد نوشتن جملات تاکیدی براتون بگم, سوالی که خیلی زیاد ازم پرسیده می شه این هستش که چطوری جملات رو بنویسم.

زندگی

راهنمایی از خرد الهی

اگر به این قدرت توجه کنید و حضورش را دریابید و هدایتش را بطلبید, به صورت فرزانگی و هدایت بی کران در درون و پیرامونتان زنده می شود.

پول

عادات بزرگ ثروتمندان

هر روز مطالعه کنید, خواندان اطلاعاتی درمورد کسب و کارتان, آگاهی و دانش شما را در آن زمینه افزایش می دهد و به تدریج شما در نظر همکاران و مشتریان خود با ارزش تر می شوید.

ذهن

جملات تاکیدی قانون جذب

* وقتی من آگاه باشم, یعنی در زمان حال هستم و می دانم به چه چیزی فکر می کنم.

موفقیت در فروش

نقطه آغاز موفقیت

هدف قطعی و اصلی, نام دیگر اراده است و تنها در صورتی که بر پایه یک اشتیاق قوی  و عمیق برای رسیدن به یک هدف باشد, معنا خواهد داشت.

هیچ هدفی نیست که نتوانید به آن برسید

مسئله ای نیست که نتوانید آن را حل کنید, مانعی نیست که نتوانید بر آن غلبه کنید و هدفی وجود ندارد که نتوانید به آن دست یابید.