برچسب: قرص ضدبارداری

چه زمانی اسپرم ها قدرت باروری بیشتری دارند؟

آیا زمان آن نرسیده که مردان نیز از قرص‌های ضد بارداری استفاده کنند؟

بیش از نیم قرن است که دانشمندان بر روی قرص ضدبارداری مردان تحقیق می‌کنند. با وجود گزارش‌های دلگرم کننده، تعداد این قرص‌ها در داروخانه‌ها محدود است.