برچسب: محیط زیست

یافته‌های جدید بر دقت پیش‌بینی‌های اقلیمی ناسا صحه می‌گذارند

یافته‌های جدید بر دقت پیش‌بینی‌های اقلیمی ناسا صحه می‌گذارند

نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد پیش‌بینی‌های اقلیمی ناسا مبنی بر افزایش نگران‌کننده دمای زمین، درست بوده است.