برچسب: مدیریت زمان

زمان و آگاهی

مدیریت زمان برای مدیران عاشق تقلب

۱. ابتدای هفته تمام کارهای مهمی که باید طی هفته انجام شود را بنویسید. حداقل یک کار غیرفوری در فهرستان بنویسید که باعث رشد یا بهبود کارتان می‌شود.

نوشتن

چطور به عنوان فریلنسر مدیریت زمان داشته باشیم؟

زمان بیش از هر چیزی برای کسانی که کار از منزل را پیش گرفته اند اهمیت دارد. افراد دور کار به خوبی میدانند که وقت طلاست. هر چقدر زمان بیشتری صرف شود درآمد فریلنسر ها بالاتر میرود.