برچسب: مدیریت کارمندان

خونسرد باشید

بهترین روش کاربردی برای کاهش فشارعصبی واسترس کارمندان

این را بدانید که مدیریت کردن و کاهش فشارعصبی و استرس خودتان بسیار سخت است حال اگر بخواهید به تیم زیردست و کارمندانتان کمک کنید که استرس خود را مدیریت کنند حتما کار بسیار دشوار تری خواهید داشت.

۷ نکته طلایی برای اینکه سخنرانی بی‌نظیری داشته باشید

دلیل عملکردضعیف کارکنان شرکت چیست!؟

خانم Sunny Bonnell یکی از مؤسسان Motto (آژانسی که به مدیران در ساخت و گسترش شرکت‌های برجسته و عظیم کمک می‌کند) درباره دلیل استعفای کارمندان این گونه می‌گوید: امروز به طور اتفاقی این جمله را در جایی خواندم:

روابط میان کارمند و مدیر

راه های مقابله با عدم پیروی از تغییرات درون سازمانی توسط کارمندان

بعد از آنکه در سایت های استخدامی ، افراد مورد نظر را در شرکت خود استخدام کردید، ممکن است دوست داشته باشید با نیروی جدید، تغییراتی را در سازمان ایجاد کنید. اما ممکن است در این میان برخی از افراد چندان به این تغییرات عمل نکنند.

روش صحیح انتقاد از کارمندان

انتقاد از کارمندان تان را باید با توجه و احتیاط انجام دهید. اگر برای انتقاد کردن از روش نادرستی استفاده کنید، ممکن است