برچسب: «مرگ سياه»

کشف نقشه ژنتیکی «مرگ سیاه»

دانشمندان نقشه کامل ژنتیکی طاعون یا «مرگ سیاه» را کشف کرده اند که بزرگترین اپیدمی در تاریخ محسوب می شود و بر اثر آن در قرن چهاردهم حدود ۵۰ میلیون نفر از ساکنان قاره اروپا جان خود را از دست دادند.