برچسب: مصر باستان

الهه ی مصری

پوشش در مصر باستان

منظور از پوشش در مصر باستان اشاره به پوشاک مورد استفادهٔ مردمان مصر باستان از پایان دوران نوسنگی (از ۳۱۰۰ پیش از میلاد) تا سرنگونی پادشاهی بطلمیوس و مرگ کلئوپاترا در سال ۳۰ پیش از میلاد دارد.

مجسمه ابوالهول ۸۰۰۰سال قدمت دارد

سن این مجسمه توسط زمین شناسان رقم باور نکردی هشتصد هزار سال براوردگردیده که هیچ تمدنی بر روی زمین وهیچ اثار مصنوعی تا به حال به این قدمت کشف نگردیده.

ﺍﻟﻬﻪ ﺍﯾﺰﯾﺲ

ﺍﻟﻬﻪ ﺍﯾﺰﯾﺲ

ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﻣﺬﺍﻫﺐ ﻣﺼﺮﯼ ﺍﻟﻬﻪ ﺍﯾﺰﯾﺲ ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﻣﺎﺩﺭ ﺭﻭﺣﺎﻧﯽ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ می شود ﻭ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩ ﺑﺮ ﺍﯾﻦ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺍﻭ ﺭﻭﺡ ﺩﺭﺧﺸﺎﻥ ﺗﺮﯾﻦ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺍﺳﻤﺎﻥ ﯾﻌﻨﯽ ﺳﺘﺎﺭﻩ ﺷﺒﺎﻫﻨﮓ ﺍﺳﺖ ..

ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪﯼ ” ﻣﺎﻫﺎﺑﺎﻫﺎﺭﺍﺗﺎ” و ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻓﻀﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ

ﮐﺘﺎﺏ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ ﻫﻨﺪﯼ ” ﻣﺎﻫﺎﺑﺎﻫﺎﺭﺍﺗﻬﺎ ” ﺑﺮﺍﯼ ﺗﺌﻮﺭﯼ ﻓﻀﺎﻧﻮﺭﺩﺍﻥ ﺑﺎﺳﺘﺎﻧﯽ بسیار مهم است .ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﮐﺘﺎﺏ ﻣﻘﺪﺱ ﻫﻨﺪﯼ ﻗﺮﻥ ۸ ﭘﯿﺶ ﺍﺯ ﻣﯿﻼﺩ

یک مقبره ‘بی نظیر’ باستانی در مصر کشف شد

باستان‌شناسان مصری مقبره‌ای را کشف کرده‌اند که در نوع خود بی نظیر توصیف شده است؛ آرامگاه یک کاهن دربار فراعنه، که ۴۴۰۰ سال دست نخورده باقی مانده بود.