برچسب: مهاباراتا

کنده کاری عظیم مریخ

فرازمینی ها و سفر در زمان – برسی سندهای تاریخی سفر در زمان

اغلب باستانشناسان معتقدند که “کیوا” در زمانی، مسقّف بوده است اما به طرز غریبی، برخی از افسانه های “هوپی” از این ساختار مُدور به عنوان “خانه ابرها” یاد می کنند .

نیکولا تسلا

فضایی ها و نوابغ – ایده های بزرگ از کجا امد

“پوچینی” گفته که اُپرای بزرگ “مادام باترفلای” از طرف موجودی فرای این جهان هستی بوده و او فقط آن را نوشته اما این اُپرا مستقیماً از یک منبع اسمانی نازل شده.

موجودات فرازمینی

فرازمینیان ۵۰۰۰ سال قبل به زمین حمله کرده اند.

با دستاورد های اخیری که توسط محققان و باستان شناسان انجام شد که ثمره آن کشف شهر افسانه ای داوارکار شهر بزرگ حکمران بزرگ سری کریشنا و  همچنین با ثبت وقایع مربوط به کتاب های مقدس

‍ ‌ مهاباراتا

‍ ‍ گزیده‌ای از کتاب مهاباراتا (کتاب مقدس اقوام باستانی هند )در مورد سلاح های خدایان باستانی