برچسب: مهبانگ

قرآن و انفجار بزرگ

آیا احتمال انفجار دوباره‌ی جهان وجود دارد؟

 دو فیزیکدان نظری اخیراً نظریه‌ای را برای آینده‌ی کیهان پیش‌بینی کرده‌اند؛ آن‌ها می‌گویند که شاید جهان هیچ وقت به پایان خود نرسد. این فیزیکدانان در تلاش برای تعریف ماهیت انرژی تاریک، دریافتند که ممکن است کیهان همیشه

قبل از مهبانگ دنیا چه شکلی بوده است؟

 «تئوری بیگ‌بنگ» یا همان «مهبانگ» در ابتدا غیرممکن محسوب می‌شد، ولی دانشمندان در مراحل مختلف به صورت چندباره وجود آن‌را محتمل دانسته‌اند.

پاد ماده ی طبیعی

تمام اتم های بدن ما بازمانده ی آن برخورد کیهانی ماده و پادماده هستند.