برچسب: نارسايی های قلبی

«تغییر مستمر شیفت کاری نارسایی های قلبی را افزایش می دهد»

نتایج تحقیقات جدیدی که در «بریتیش مدیکال جورنال» (British Medical journal) منتشر شده نشان می دهد که احتمال ابتلا به نارسایی های قلبی در میان افرادی که در شیفت های مختلف و ازجمله شیفت شب کاری می کنند به نسبت سایرین بیشتر است.