برچسب: نوآوری

رفتار آزار‌ دهنده‌

آرتروز فکری چیست

آرتروز بیماری‌ است که به مفاصل حمله می‌کند و نتیجه اش این می‌شود که بیمار نمی‌تواند مفاصلش را به راحتی تکان دهد.