برچسب: نوروز

کودکان و خشونت

آسیب های ایام نوروز برای کودک

اگر می خواهید در ایام نوروز به سلامتی فرزندتان آسیبی وارد نشود بهتر است در هنگام شستشو و نظافت منزل و محل زندگی تان به برخی اصول مراقبتی در این زمینه دقت کنید

نوروز جشن نوگردانی

برای  راه یابی  به  هزارتوهای  این سنّت ِ  دیرپای ِ هزاره ها  و  دریافت ِ درست  نَمادها  و رازواره های  آن، ناگزیر باید  به  پژوهشی  ژرف  در پیشینه و  پُشتوانه های  آن  پرداخت

خوان نوروزی زرتشتیان

هفت سینی را بیاورید ” این صدایی است که هنوز در خور بیابانک بگوش می رسد،نشان می دهد رسم دوره ی ساسانی این بوده است

نوروز در دوردست

چارچار که می‌گذشت و چله کوچک که تمام می‌شد، در کوچه‌های تنگ و گِلی، برف‌های پوک و پوسیده و پرشده از غبار و دود، اندک‌اندک آب می‌شدند

نوروز آیینی که مرزها را درنوردید

ساختار مرزهای سیاسی و زورآزمایی ابرقدرت‌ها در خاورمیانه، مردمان و اقوام گوناگون ایرانی را که هزاره‌ها در یک سرزمین با همگونی‌های

سفر کردن

مارکوپولو خواهم شد

یک لحظه خودتان را در این قایق زیبا تصور کنید. سفر کردن به تجربه این زیبایی‌ها می‌ارزد