برچسب: نیروگاه چرنوبیل

فاجعه‌ی چرنوبیل چه پیامدهایی داشته است؟

در دو مطالعه‌ی گسترده‌ای که با استفاده از ابزار ژنتیکی پیشرفته بر روی اثرات ژنتیکی فاجعه‌ی چرنوبیل انجام شده است، اثرات بالقوه‌ی قرارگیری در معرض پرتوهای یون‌ساز مورد بررسی قرار گرفته است.

داستان چرنوبیل؛ قسمت دوم: مدیریت بحران و درس‌‌های تاریخی

در این مدت، آتش‌‌نشانان تمام تلاش خود را به‌‌کار گرفتند تا از سرایت آتش به اتاق کنترل، اتاق ژنراتور، پمپ سیرکولاسیون و انبار حاوی سوخت دیزل و