برچسب: نیرو مغناطیسی

نیروی مغناطیسی

خاصیت مغناطیس بر بدن…

در سال های اخیر دانشمندان روسیه با کار کردن بر روی آب مغناطیسی و قرار دادن دو آهنربا در دو طرف لوله رسوب زده و مغناطیسی کردن آب در حال گذر در لوله به نتایج جالبی دست یافتند