برچسب: هاله ی مغناطیسی

مراقبه ای برای قوی کردن هاله

 هاله ی مغناطیسی دور تا دور بدن مارو احاطه کرده که این هاله هرچقدر قوی تر باشه انرژی ها و ارتعاشات منفی چه از سمت دیگران و چه از سمت محیط کمتر به درون ما راه پیدا میکنن .

انرژی درمانی جان به جان

این روش دقیقا ب مانند یک اهنربای ضعیف که وقتی یک اهنربای قوی را نزدیک میدان مغناطیسی ان قرار میدهیم اهنربای ضعیف خود را شارژ و قویتر میگند میباشد.