برچسب: هرم جیزه

ایجاد همراستایی هرم بزرگ جیزه به کمک اعتدال پاییزی

راز همراستایی هرم بزرگ جیزه با قطب‌های زمین فاش شد

همراستایی هرم بزرگ جیزه با جهت‌های جغرافیایی شمال،‌ جنوب، شرق و غرب موضوع پژوهش جدید دانشمندان است که توضیحی را برای این مورد از شگفتی‌های مختلف این بنا، ارائه داده‌اند.

راز همراستایی هرم بزرگ جیزه با قطب‌های زمین فاش شد

این ایده در ذهن شکل می‌گیرد که چگونه مردمانی در هزاران سال پیش،‌ بدون دسترسی به ابزار و تکنیک‌های مدرن و پیشرفته، چنین بنای عجیبی را سرپا کرده‌اند؟

روش حل معمایی دیگر در هرم بزرگ جیزه

این پرسش همواره یکی از بزرگترین معماهای جهان بوده‌ است: چطور جامعه ای در عصر برنز با کمترین میزان امکانات و فناوری موفق به خلق هرم بزرگ جیزه، قدیمی ترین و تنها بازمانده از عجایب هفتگانه جهان باستان شده است؟

خدای مدفون با ارابه

خدای مدفون با ارابه

قایق عجیبی که در تصویر بزرگتر میبینید بطور عجیبی همراه با فرعون در هرم جیزه مصر مدفون بوده و کشف شده است. اکنون دانشمندان در حال مرمت این قایق ۴۵۰۰ ساله هستند.