برچسب: هرم ها

هرم گیزا

اهرام فرازمینی – کشفیات علمی ایا شواهدی محکم از دلیل ساخت اهرام به دست اورده اند

تمام این هرم ها حتی اونایی که یه معبد بالاشون دارن ،تالاری هم داخلشون دارن و این مشخصه که قطعاً مراسمی درون این تالارها اجرا می شده این تالارها بعنوان مکان دگرگونی هم شناسایی شدن، جائیکه

معبد

موجودات فضایی – برسی راز ساخت اهرام

 طبق افسانه مصری ها خدای مشهور “تحوت” که بعنوان معمارگر کائنات معروفه به قول معروف کلیه مجموعه اهرام جیزه را طراحی کرده”ایمهوتپ”، شخصی که مسئول اولین هرم بوده، عملاً گفته که این اطلاعات رو از خدایان دریافت نموده.

هرم خمیده

هرم خمیده – بنای تاریخی ۴۶۰۰ از معماری باستانی

 این ساختمان با ارتفاع ۶۰۰ متر که در جنوب قاهره واقع شده است ، نقطه عطفی در توسعه ساخت و سازهای هرمی به حساب می آید. این هرم در حدود ۱۰۱ سال قبل از میلاد توسط اسنفرو

هرم گیزا

هرم ها

هرم ها ماشین های تکنولوژیک التیام بخش هستند که انرژی طبیعی را مهار می کنند.