برچسب: هوش مصنوعی

استفاده از هوش مصنوعی برای تعیین مناطق تحت خطر در یک حادثه‌ی هسته‌ای

پژوهشی جدید در حوزه هوش مصنوعی، خیلی دقیق‌تر از قبل ایمن‌ترین و خطرناک‌ترین مناطق را در یک بحران هسته‌ای مشخص می‌کند.

ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﮔﻮﮔﻞ ﺍﺯ ﮔﻮﺭﯾﻞ ﺗﺎ ﺩﺭﮎ ﺍﻧﺴﺎﻧﯽ

ﻧﺸﺴﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﺑﺰﺭﮒ ﮔﻮﮔﻞ ﺑﺎ ﺳﺨﻨﺮﺍﻧﯽ ﻣﺪﯾﺮ ﺍﺟﺮﺍﯾﯽ ﺍﯾﻦ ﺷﺮﮐﺖ ﻭ ﺭﻭﻧﻤﺎﯾﯽ ﺍﺯ ﻫﻮﺵ ﻣﺼﻨﻮﻋﯽ ﺗﺸﺨﯿﺺ ﻫﻮﯾﺖ ﺍﯾﻦ ﻏﻮﻝ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮﮊﯼ ﺁﻏﺎﺯ ﺷﺪ .