برچسب: هوش و خلاقیت

زمینه‌های خلاقیت ذهن

خلاقیت ذهن به ما کمک می کند به آن چیزهایی که عادت کردیم و از آن پیروی کنیم فاصله بگیریم و چیزهایی جدیدتری را در ذهن خود قرار دهیم به این صورت که با پیشرفت تکنولوژی ذهن

خلاقیت و استعداد

با این ۱۰ روش خلاقیت خود را بالا ببرید

خلاقیت بعد از بهره هوشی، دومین مسئله ای است که اذهان زیادی را درگیر کرده است. افزایش خلاقیت در کودکان بسیار اهمیت دارد چرا که در بزرگسالی بر روی مساله موفقیتشان بسیار موثر است.

بازیابی خلاقیت

راه کارهای تقویت خلاقیت

خلاقیت در پیشرفت و رشد انسان حرف اول را می زند. ذهن خلاق، ابتدا شروع به رویاسازی می کند سپس در جهت رسیدن به رویاهایش، قدم هایی بر می دارد که این ها نمونه ای از خلاقیت هستند.