برچسب: هوش

چرا افراد با هوش بالا هم گاهی کارهای احمقانه می کنند؟

تردیدی نیست که هوش، درایت، استعداد فراوان و “آی کیو” بالا عالی ترین ارزش های انسان هستند. تمایل انسان به این که ذهنیت سالم و هوش بالا داشته باشد غیرقابل انکار است.

هوش علمی

فراتر از هوش علمی

این قاعده که بهره‌ هوشی بالا موفقیت آدمی در زندگی را تضمین می‌کند، دارای استثنا‌های فراوانی است، آن‌قدر که این