برچسب: پروپاگاندا

پروپاگاندا یا روابط عمومی؟

شکلی دستکاری شده از ارتباطات است که به هدف ترویج یک دیدگاه یا برنامه طراحی و اجرا میشود. پروپاگاندا

پروپاگاندا

آلبوم تصویری پروپاگاندا

در سال ۱۹۲۹, در دورانی که استعمال دخانیات توسط زنان در ملأ عام و حتی در فضای خصوصی مورد قبول افکار عمومی نبود