برچسب: پروژه سرپو

پروژه سرپو

پروژه سرپو

ویکتور مارتینز کارمند سابق دولت آمریکا که در حال حاظر هماهنگ کننده ارتباطات ایمیلی و پیغام های الکترونیکی میباشد

پروژه سرپو

پروژۀ سرپو – برنامۀ معاوضۀ انسانهای کرۀ زمین با انسانهای کرات دیگر

در سال ۲۰۰۵ یک منبع ناشناس به یک گروه بحث بشقاب پرنده که توسط یکی از کارمندان سابق دولت آمریکا به نام ویکتور مارتینز سرپرستی می شد