برچسب: پلوتو

راز اقیانوس مدفون پلوتو چیست؟

سال‌ها تصور می‌شد سطح پلوتو خشک و سرد است؛ اما براساس رصدهای کاوشگر نیوهورایزنز، احتمال وجود اقیانوس مایع مدفون در زیر سطح آن زیاد است.

کشف قله‌‌ها و دشت‌های یخی در پلوتو

کاوشگر فضایی «نیوهورایزونز» یا افق‌های نوکه در نزدیکی پلوتو قرار گرفته تصاویر دومین رشته‌کوه کشف شده در این کره را به زمین مخابره کرد.

طرحی از کاوشگر بامداد در مسیر ملاقات با سرس. دنباله سبزرنگ انتهای کاوشگر، اشاره به گاز برانگیخته خروجی از موتور یونی این کاوشگر دارد.

«بامداد» به سرس رسید

سرانجام آخرین جرم از اجرام بزرگ منظومه شمسی ما که تاریخچه کشف آن به قرن نوزده میلادی برمی‌گردد نیز هم‌اینک