برچسب: پیش بینی زلزله

آیا پیش بینی زلزله توسط حیوانات صحت دارد؟

شاید شما هم از بزرگترها شنیده باشید که حیوانات قبل از انسان وقوع زلزله را تشخیص می دهند! بسیاری این موضوع را یک موهبت می دانند و برخی نیز چنین چیزی را رد می کنند اما علم چه می گوید؟